Günel Vahabzadə: "Valideyn və uşaq münasibətləri insan inkişafı üçün əsasdır"


 

Valideyn və uşaq münasibətləri insan inkişafı üçün əsasdır. Bu insanların fərdi tərbiyəsinə, şəxsiyyətinə və ümumi rifahına böyük təsir göstərir. Valideyn və uşaq münasibətlərinin bəzi əsas aspektləri bunlardır:

Şərtsiz_Sevgi : Valideynlər tədbirləri qeyd-şərtsiz sevirlər, emosional dəstək və təhlükəsizlik hissi verirlər. Bu sevgi-övlad bağının əsasını təşkil edir. Gələcək yaşayışları üçün bir kapital kimi baxan valideyinlərin nəzərinə: onlar bu dünyaya gəlməyi seçmədilər, onlara bu dünyaya biz gətirmişik və onların bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılması bizim əsas vəzifəmizdir.

Emosional_bağlılıq : Bu bağlılıqlar nəzarət hissinə və ətrafdakı dünyanı idarə etməyə təsir göstərir. Daim yanlarında olan hisslər.

Rol_modelləşdirmə : Valideynlər uşaqları üçün nümunə kimi xidmət edilir. Uşaqların tez-tez davranışlarının davranışlarını, və münasibətlərini təqlid edirlər. Müsbət rol modelinin inkişafı güclü təsir göstərə bilər.

Ünsiyyət : Effektiv əlaqə üçün sağlam-övlad münasibətləri vacibdir. Açıq və dürüst təfərrüatları öyrənmək və onların uşaqları arasında əlaqə yaratmaqla kömək edir.

İntizam : Valideynlər övladlarının davranışlarına qurmaq və onlara doğru və yanlışı öyrətmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Müvafiq intizam üsulları uşaqlarda özünü idarə etmə və məsuliyyəti inkişaf etdirməyə kömək edir.

Dəstək və həvəsləndirmə: Valideynlər uşaqlarının maraqlarını, istedadlarını və ambisiyalarını yaratmaqda mühüm rol oynayırlar. Həvəsləndirmə və təriflər uşaq tərəfindən hörmətini artıra bilər.

Sərhədlər : Aydın sərhədlərin köməyi ilə təhlükəsizlik hissi üçün vacibdir. Valideynlər təhlükəsizliyi və rifahı təmin etmək üçün müstəqilliyə icazə vermək və yaratmaqlar qoymaq arasında tarazlıq olmalıdır.

Tərbiyə və baxım: Valideynlər qidalanma, geyim və sığınacaq da daxil olmaqla fiziki qayğı göstərir. Emosional tərbiyə və psixoloji qayğı üçün emosional və psixoloji inkişaf vacibdir.

Keçidlər və inkişaf mərhələləri: Valideyn-uşaq münasibətləri uşaqlar böyüdükcə və yüksək səviyyəli mərhələdən keçdikcə inkişaf edir. Uşağın ehtiyacn ehtiyaclarına cavab vermək üçün idarəetmə tərzlərini tənzimləmək üçün çox vacibdir. 

Çətinliklər və  münaqişələr : Münaqişə düzgün-övlad münasibətləri də daxil olmaqla, istənilən münasibətin təbii hissələridir. Münaqişələri  səbir ,  empatiya və  effektiv şəkildə inkişaf etdirmək vacibdir.

Hörmət və müstəqillik: Uşaqları böyütmək, öz müstəqilliklərinə hörmət etmələri və qərar qəbul etmələri və problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmələrini gözləyirlər. Bunu etmək zamanında və düzgün qurulmuş münasibətlərin fonunda həll etməkdə,daha çox özəlvənli övladlar böyütmək mümkün mümükündür.

Uzun təsir təsir: Valideyn-uşaq münasibətləri fərdlərə uzun müddət təsir göstərir. Müsbət münasibətlər çox vaxt daha sağlam emosional və sosial inkişafa səbəb olur, inkişaf emosional inkişaf və ya davranış problemləri ilə nəticələnə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, idarə-övlad münasibətlərinin keyfiyyəti və geniş şəkildə dəyişdirilə bilər və mədəni və fərdi fərqlər mühüm rol oynayır. Güclü, dəstəkləyici nəzarət-övlad münasibətlərinin qurulması və saxlanması tədbirlərin rifahı və inkişafı üçün vacibdir. Bu şəxs şəxsən və özünə hörmətinə, inamına və həyatında ümumi uğuruna böyük təsir göstərir.

Onların varlığı bizə yetməli, hər hansı bir uğurlarına görə deyil, yalnız varlıqları üçün onlara sevgi və qayğı göstərək; ən əsası bunu onlara hiss etdirək.

 

 Günel Vahabzadə.

SCPişəvəri adına Respublika Humanitar fənlər gimnaziyasının direktor köməkçisi.

Şəffaflıq.as


Xəbəri paylaş


Facebook-da paylaş


{sape_links}{sape_article}